Katarina Löfström

State

1/1

Sound interactive light installation at Karolinska Sjukhuset. Commissioned by Inga-Lill

Bäckström, Stockholms Läns Landsting.