Katarina Löfström

Coloratura

Photo: Katarina Löfström
4/5

Coloratura, 2007

Sound interactive, permanent light installation made for the Uppsala Konsert & Kongress concert hall.

Commissioner: Anders Boqvist, Statens Konstråd