Katarina Löfström

Beacons

1/4

Lighting solution for the residential area Kvarngärdet, Uppsala, Sweden. 

Commissioned by Peter Hagdahl, Statens Konstråd and Stena Fastigheter